Skip links

Jednoduchosť použitia SEPA generátoru

Vďaka SEPA generátoru si zjednodušíte platobnú administratívu a všetky platobné alebo inkasné príkazy odošlete do Vašej banky v priebehu sekúnd.

Video návod
Hlavná obrazovka

Na vrchu hlavnej obrazovky sú hlavné parametre platobného/inkasného príkazu, ktoré je potrebné vyplniť. V strede obrazovky je tabuľka, v ktorej sa objavia všetky transakcie po importe Vašich dát z Excelu.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov a v priebehu okamihu budete mať vytvorený hromadný platobný príkaz pripravený na import do Vašej banky!

Ako vytvoriť prvý platobný/inkasný príkaz

Vďaka týmto jednoduchým krokom vytvoríte prvý platobný príkaz pripravený pre import do Vašej banky!

Vytvorenie bankových účtov

Úprava údajov

Úvodné nastavenia

V Nastaveniach najprv vytvorte Váš prvý subjekt a k nemu prislúchajúci účet, z ktorého budete následne vytvárať platobné a inkasné príkazy.

 

Import údajov

Importujte platobné údaje z Excelu pomocou tlačidla “Import dát” alebo vytvorte prvú transakciu manuálne pomocou tlačidla “Pridať transakciu”.

Úprava údajov

Zobrazené importované údaje môžete editovať jednoduchým dvojklikom na bunku údajov, ktoré chcete zmeniť.

Základné parametre príkazu

Vyplňte všetky základné parametre platobného príkazu ako Dátum splatnosti, Mena a podobne.

Export

Pomocou tlačidla “Export platobného príkazu” vyberte, kam sa má hromadný platobný príkaz uložiť vo Vašom počítači.

Po vygenerovaní hromadného platobného alebo inkasného príkazu je uložený súbor pripravený na import do Vašej banky.

V internetovom bankovníctve Vašej banky hľadajte kategóriu “Import dát” alebo “Dávkové platby” v časti PLATBY alebo INKASÁ.

SEPA Generátor

KONTAKT

potrebujete poradiť?

Ak máte dotazy k používaniu aplikácie SEPA generátora, neváhajte ma kontaktovať.