Skip links

Programovacie jazyky vo finančnom sektore

Programovanie je čím ďalej, tým viac vyžadovanou zručnosťou na pracovnom trhu, a finančný sektor nie je žiadnou výnimkou. Vo finančnom sektore je venovaná veľká pozornosť analýze extrémneho množstva dát, s ktorým sa banky, poisťovne a ostatné subjekty potýkajú. Nie všetci si to uvedomujeme, no banky denne získavajú nepredstaviteľné množstvo dát, od údajov o nových klientoch, všetkých zrealizovaných transakciách, cez údaje o polohe, z ktorého bankomatu si klienti vyberajú peniaze až po dáta zo stretnutí s klientmi.

Takéto obrovské množstvo dát nielenže musia ukladať, no následne s tými dátami pracovať. Množstvo z týchto dát sa využíva na analýzu správania sa klienta, na hľadanie priestoru na prípadný cross-sell ďalších produktov, zlepšovanie zákazníckej podpory a zlepšovanie aj samotných produktov.

Dátová analýza

Z uvedených činností vznikol samostatný odbor dátovej analýzy, ktorý vyžaduje osobitný typ softvérového vybavenia.

Samozrejme, veľmi často sa ešte aj dnes stretávame, že je v tomto prípade najpoužívanejším Microsoft Excel, ktorý na základnú dátovú analýzu samozrejme úplne postačuje. Zároveň spolu s využitím programovacieho jazyka VBA (Visual Basic fo Applications) je možné Excel použiť aj na náročnejšiu dátovú analýzu. Rád by som však v tomto článku popísal programovacie jazyky, ktoré dátovú analýzu zvládajú omnoho elegantnejšie, resp. dokážu toho neporovnateľne viac.

Python

Programovací jazyk Python vznikol v roku 1989 a dnes je v podstate najviac spájaný predovšetkým s dátovou analýzou v odvetví financií, technológií a čím viac modernejšieho AI (artificial intelligence) a strojového učenia (machine learning). Python sa používa predovšetkým na štatistickú analýzu, vytváranie matematických modelov, finančných algoritmov a pod. Jeho výhodou je syntax podobná matematickým zápisom, nevýhodou je naopak jeho relatívne nízka výpočtová rýchlosť. Pre Python existuje množstvo knižníc na tvorbu grafov, finančné analýzy, strojové učenie a mnoho ďalšieho.

R

Programovací jazyk R zažíva v poslednej dobe veľký rast popularity. Pre využitie v štatistike a dátovej analýze je R-ko jedným z najvyhľadávanejších jazykov. Pomocou R-ka môžete analyzovať a spracovávať dáta na zistenie vzájomných vzťahov medzi viacerými premennými. Toto sa samozrejme používa vo finančnom sektore napríklad na predpovedanie pohybu cien aktív (ako sa napríklad pohnú v najbližších sekundách akcie Apple-u).

Python

R

Matlab

Matlab

Medzi programovacie jazyky veľmi podobné R-ku môžeme zaradiť práve Matlab od spoločnosti MathWorks, využívaný predovšetkým na maticové programovanie. Výhodou Matlabu je jeho príjemné užívateľské rozhranie s možnosťou rozšírenia o ďalšie knižnice, Simulink, MuPAD a ďalšie. Nevýhodou je fakt, že je to softvér vyvíjaný súkromnou spoločnosťou, čo so sebou logicky prináša nemalé náklady na licenciu. Využíva sa predovšetkým na modelovanie, tvorbu algoritmov, počítačových simulácií a mnoho ďalšieho.

Tvorba samostatných aplikácií

Okrem spomínaných programovacích jazykov na dátovú analýzu sú tu aj ďalšie jazyky, ktoré sa však využívajú na tvorbu komplexných aplikácií. Či už sa jedná o systémy na správu klientov a ich majetku alebo aplikácie slúžiace na reporting a pod.

Java

Medzi najpoužívanejšie programovacie jazyky vôbec patrí Java (pozor, nemýľte si ho s JavaScript-om, ktorý je určený na zabezpečenie interaktivity na webových stránkach). Java je základom známeho mobilného operačného systému Android, patriaci pod Google. Množstvo platforiem na obchodovanie s menovými pármi alebo akciami je vyvinutých práve na Jave, napr. platforma TraderWorkstation od Interactive Brokers, JForex od Dukascopy, svetoznáma platforma pre finančné inštitúcie Murex a pod. Aj spoločnosti ako Bloomberg vyvíjajú niektoré nástroje v Jave. Podľa štatistiky je práve Java najvyhľadávanejším jazykom vo finančnom sektore. V porovnaní s predchádzajúcimi jazykmi je Java omnoho komplexnejšia, keďže sa využíva aj na tvorbu grafického rozhrania, serverových aplikácií a pod.

C++

Vysokovýkonný jazyk C++ je obľúbený práve vďaka svojej výpočtovej rýchlosti. V porovnaní s Javou (kompilovaným programovacím jazykom) je C++ jazykom nízkej úrovne, čo znamená že môže jednoduchšie pristupovať  k počítačovej architektúre. Vo finančnom sektore je C++ využívaný predovšetkým kvantovými developermi – programátori/matematici, ktorí vyvíjajú systémy na automatické obchodovanie akcií, menových párov a derivátov najmä vďaka svojej rýchlosti. Pri automatizovanom vysokofrekvenčnom obchodovaní finančných nástrojov je extrémne dôležitá rýchlosť, kedy sa bojuje o mikrosekundy.

Java

C++