Skip links
systém na správu portfólií

Užívateľsky najvyspelejší systém na správu portfólií pre investičných manažérov

VŠETKY FUNKCIE

prečo je taký skvelý

Pri vývoji systému na správu portfólií kladiem dôraz na jednoduchosť používania a užívateľskú prívetivosť. Všetky funkcie, ktoré systém obsahuje, sú vyvinuté na základe reálnych skúseností z finančného sektora v oblasti bánk a obchodníkov s cennými papiermi.

Užívateľské rozhranie

Intuitívna funkcionalita drag and drop

Kompletný workflow

Všetko v jednom, od predaja cez backoffice až po manažment

Všetky platformy

Funguje na všetkých desktopových platformách

Prispôsobiteľnosť

Systém na správu portfólií môže byť pred implementáciou plne prispôsobený vašim firemným požiadavkám, požiadavkám vášho lokálneho regulátora a vašich osobitých potrieb.

čo dokáže

Systém na správu portfólií obsahuje všetky potrebné funkcie potrebné od úspešného predaja cez inkaso poplatkov až po správu jednotlivých užívateľov. Viac detailov nájdete nižšie podľa jednotlivých modulov.

Vstavaný CRM systém pre správu klientov

Prispôsobiteľná nástenka

Majte prehľad o všetkom dôležitom ihneď po prihlásení vďaka prispôsobiteľnej nástenke.

Pre vzťahových manažérov je dôležité mať prehľad o klientskych účtoch. Modul pre frontoffice poskytuje úžasné grafické prehľady vývoja ich klientskych účtov, užívateľsky prívetivé zadávanie pokynov a CRM systém so vstavaným kalendárom, zaznamenávanie výdavkov na jednotlivých klientov a mnoho ďalšieho.

 • crm s kalendárom
 • hromadné pokyny
 • interné pokyny medzi klientmi
 • kategorizácia klientov
 • sledovanie výdavkov pre stretnutia s klientmi

Nevyhnutné nástroje a prehľady pre oddelenie trandingu

Tisíce aktív

Správa a vytváranie aktív akéhokoľvek typu neboli nikdy jednoduchšie s grafickým prehľadom portfólia.

So systémom na správu portfólií je práca pre oddelenie tradingu omnoho jednoduchšia. Automatické oceňovanie aktív napojené na API menových párov Európskej centrálnej banky a možnosťou pripojenia na Bloomberg Data License API spolu s grafickým prehľadom portfólia a detailnými štatistikami.

 • detailná štatistika portfólia
 • automatické oceňovanie menových párov
 • oceňovanie aktív cez Bloomberg Data License API
 • interné obchody medzi klientmi
 • komplexný manažment aktív a emitentov

Komplexný manažment klienta s prispôsobiteľnými korporátnymi akciami

Grafické prehľady

Detailné grafické prehľady transakčnej histórie s dôležitými štatistikami.

Modul pre oddelenie backoffice je navrhnutý pre intuitívne zadávanie transakcií, vytváranie a potvrdzovanie prispôsobiteľných korporátnych akcií a správu stoviek klientov a klientskych účtov.

 • grafický prehľad transakcií a poplatkov
 • prispôsobiteľné korporátne akcie
 • viacero účtov pre klienta
 • generovanie zabezpečených výpisov z účtov
 • hromadný prevod aktív

Vstavané procesy pre compliance a reporting

AML procesy

Skontrolujte vašich potenciálnych klientov v databáze sankčných osôb v priebehu sekundy.

So systémom na správu portfólií je jednoduché spĺňať požiadavky regulátora na vykazovanie vďaka pravidelným notifikáciám o blížiacich sa povinnostiach a skenovaniu AML potenciálnych klientov. Notifikácie vás taktiež upozornia na exspirujúci investičný dotazník klienta a investičné limity klientov alebo stratégií.

Výkazy pre regulátora budú prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám a požiadavkám lokálneho regulátora.

 • notifikácie o najbližších výkazoch
 • notifikácie o končiacich investičných dotazníkoch
 • história odoslaných výkazov
 • skenovanie AML
 • prispôsobený reporting pre vás

Zabudnite na otravné reporty v Exceli

Prehľad poplatkov

Prehľad poplatkových výnosov v reálnom čase s detailnými štatistikami.

Ako manažér budete mať komplexný prehľad o všetkom dôležitom na dosah ruky! Prehľad vývoja akvizícií, objem akvirovaných prostriedkov, objem inkasovaných poplatkov až po výdavky na klientske stretnutia a mnoho ďalšieho.

Spolu s tým uvidíte aj prehľad vývoja stratégií a plnenie naplánovaných stretnutí vzťahovými manažérmi.

 • akvizičné plány
 • prehľad poplatkových výnosov
 • prehľad klientskych výdavkov
 • výkonnosť stratégií
 • výkonnosť traderov

Administrácia jednoducho

Nastavenia prístupových práv

Detailné nastavenia prístupových práv užívateľov s nastavením nadriadenosti.

V rámci administrácie máte možnosť vytvárať nespočetné množstvo rôznych typov účtov, protistrán, stratégií a užívateľov. Nastavenia užívateľských práv poskytujú detailné možnosti nastavenia pre jednotlivých užívateľov.

Zároveň majú všetci užívatelia možnosť na individuálne nastavenia užívateľského rozhrania.

 • nastavenia prístupových práv
 • individuálne užívateľské nastavenia
 • vytváranie stratégií
 • vytváranie účtov a protistrán

Potrebujete získať viac

informácií?

KONTAKTUJTE MA

Jednoduché nastavenie a prispôsobiteľnosť

Systém na správu portfólií môže byť implementovaný vo vašej spoločnosti v priebehu dní aj s importom existujúcich dát. Aplikácia je určená pre interné siete spoločností.

Prispôsobiteľný do posledného detailu

Väčšina funkcií je prispôsobiteľná vašim firemným požiadavkám, požiadavkám vášho lokálneho regulátora a vašich osobitých potrieb.

Použité technológie

Systém na správu portfólií je vyvíjaný v programovacom jazyku JAVA, jedným z najpoužívanejších jazykov vo finančnom sektore. Dáta môžu byť ukladané do rôznych databázových systémov, od Microsoft SQL, OracleSQL až po open-source postgreSQL.

Portoflio Management System FX Valuation
SOFTWARE

ostatné projekty

02
04
05

kontakt

spojte sa so mnou

Som otvorený spolupráci a rád Vám pomôžem s vytvorením aplikácií na mieru.