Skip links

Nástroj pre vykazovanie MiFIR reportingu podľa legislatívy MiFID II

Tento nástroj pre vykazovanie som vytvoril v roku 2018, v čase, keď vstúpila do platnosti nová legislatíva MiFID II/MIFIR. Je vytvorený v súlade so smernicou ESMA, ktorá špecifikuje tvorbu transakčných výkazov pre rôzne obchodné scenáre. V smernici sú špecifikované jednotlivé dátové polia, ktoré majú byť v závislosti od obchodovaného aktíva reportované.

Aplikácia pre vykazovanie MiFIR transakčných reportov je pripravená na vykazovanie obchodov s akciami a dlhopismi a je vhodná pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi. Zároveň je možné implementovať reporting obchodov s derivátmi na základe dostupných dát vo vašom back-office systéme.

Aplikácia pre vykazovanie MiFIR je priamo napojená na systém back-office, z ktorého sa sťahujú dáta o obchodoch a následne je vo formáte XML vytvorený report pre vybrané transakcie. XML report, pripravený na okamžité zaslanie lokálnemu regulátorovi je v štandardizovanej forme a akceptovaný národnými európskymi regulátormi.

Aplikácia pre generovanie MiFIR denných reportov

Priame napojenie na existujúci systém back-office.

Výber protistrán pre jednotlivé transakcie s možnosťou nereportovať vybrané transakcie.

Generuje XML súbory v súlade s MiFID II legislatívou pripravené na okamžitý import regulátorovi.

Jednoduchá a malá aplikácia.

MOJE OSTATNÉ PROJEKTY

výber protistrany

každá transakcia má vlastnú protistranu

XML súbor

výkaz behom sekundy podľa platnej legislatívy

Mohol by Vám takýto nástroj

pomôcť?

KONTAKTUJTE MA
SOFTWARE

ostatné projekty

01
02
05

KONTAKT

spojte sa so mnou

Som otvorený spolupráci a rád Vám pomôžem s vytvorením aplikácií na mieru.