Skip links

Interaktívny grafický software s pripojením na Bloomberg API

Aplikácia bola vytvorená za účelom prezerania cenového vývoja aktív a makroekonomických ukazovateľov, ktoré nie sú voľne prístupné na webe. Je vhodná pre manažérov a vzťahových manažérov, ktorí potrebujú mať komplexný prehľad o kľúčových aktívach a makroekonomických ukazovateľoch mimo svojej kancelárie, ktoré nie sú voľne dostupné.

Tento interaktívny grafický software je priamo napojený na zákaznícku licenciu Bloomberg Data License API, z ktorej sa sťahujú posledné alebo historické cenové dáta. Vďaka Bloomberg licencii máte plné právo ukladať a pracovať so stiahnutými dátami aj mimo vášho Bloomberg terminálu.

Aplikácia poskytuje zoznam dátových radov podľa krajín a skupín s možnosťou vytvorenia vlastných prehľadov a textovým vyhľadávaním v rámci zoznamu aktív a makroekonomických ukazovateľov.

Interactive charting software main

Priame napojenie na Bloomberg Data License API sťahujúce posledné alebo historické cenové dáta.

Generuje sviečkové a čiarové grafy s objemom a exponenciálnymi kĺzavými priemermi za rôzne obdobia.

Interaktívny kurzor, ktorý meria absolútne aj percentuálne zmeny pri potiahnutí myšou.

Možnosť vytvoriť si vlastné zoznamy aktív a indexov, uložiť si vlastné poznámky k jednotlivým aktívam a mnoho ďalšieho.

MOJE OSTATNÉ PROJEKTY

ostatné funkcie

Akékoľvek funkcie môžu byť pridané na základe špecifických požiadaviek.

Interaktívny graf

Sviečkové a čiarové grafy s výberom časového rozsahu zobrazenia dát s interaktívnym kurzorom, volume grafom a kĺzavými priemermi.

 

Nekonečné možnosti prispôsobenia

Aplikáciu je možné prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek klienta. Rovnako je možné pripojenie na rôznych poskytovateľov dát.

Zdroj údajov

Aplikácia má vytvorené pripojenie prostredníctvom API na Bloomberg Data License, vďaka ktorej sťahujete akékoľvek dáta v rámci licencie. 

Mohol by Vám takýto nástroj

pomôcť?

KONTAKTUJTE MA
SOFTWARE

ostatné projekty

01
04
05

KONTAKT

spojte sa so mnou

Som otvorený spolupráci a rád Vám pomôžem s vytvorením aplikácií na mieru.